آموزش نصب سیسکو در Android :

 1- ابتدا نرم افزار Cisco AnyConnect را از طریق یکی از روش های زیر نصب نمائید:

 

2- سپس بعد از اجرا بر روی OK کلیک نمایید
 


3- گزینه Connection را انتخاب نمایید
 


4- گزینه Add New VPN Connection را انتخاب کنید
 


5- در قسمت Description عبارت FilterBaz و در قسمت Address یکی از آدرس هایی که در این اینجا قرار دارد را وارد نمایید
 
6- سپس بر روی Done کلیک کنید و به صفحه قبل بازگردید
 

7- گزینه Settings را انتخاب نمایید
 
 
8- در این قسمت تیک گزینه Block Untrusted Servers را بردارید و به صفحه قبل بازگردید
 
 
  
9- بر روی گزینه AnyConnect VPN یک بار کلیک کرده تا وضعیت آن از Off به On تغییر دهید
  


9- سپس گزینه Continue را انتخاب کنید 

 

10- نام کاربری خود را در این قسمت وارد نمایید و بر روی Connect کلیک کنید

 

11- رمز عبور خود را در این قسمت وارد کرده و بر روی Connect کلیک نمایید

 

12- سپس بر روی Ok کلیک نمایید

13- تغییر وضعیت به Connected نشان می دهد که با موفقیت به سرور مورد نظر متصل شده اید

 

14- برای قطع اتصال هم کافیست در همین قسمت گزینه On را به Off تغییر دهید.

نکته:توجه نمایید با تکرار همین آموزش و اضافه کردن سرور های دیگر,در صورت مشکل در هر سروری از سرور دیگر استفاده نمایید